(Hồ Sơ Cầm Tay )

  • (Thuế Xe Nằm Trong Khoảng 500-1600K)
  • Gói Thuê Xe Theo Ngày : 500K/ngày
  • Gói Thuê Xe Block 10 Ngày = 5tr
  • Gói Thuê Xe Block 20 Ngày = 7tr
  • Gói Thuê Xe Block 30 Ngày = 8tr
  • Gói Thuê Xe Theo Quý 3 Tháng = 21tr