Kế hoạch đấu giá

Ngày đăngTên tài liệu
09/01/2024Thông báo thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ 2 - ngày 03/01/2024
09/01/2024Thông báo thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ 2 - ngày 02/01/2024
21/12/2023Thông báo thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ 2- ngày 21/12/2023
04/12/2023Thông báo thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 07/12/2023
04/12/2023Thông báo về việc tổ chức đấu giá lại 08 biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất - Ngày 04/11/2023
27/11/2023THÔNG BÁO DANH SÁCH Về việc công bố danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Phiên đấu giá thứ hai !
27/11/2023Thông báo đính chính đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023
27/11/2023Thông báo thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023
27/11/2023Quyết đinh ban hành quy chế phiên đấu giá thứ hai
27/11/2023Thông báo về việc công bố danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Phiên đấu giá thứ hai
21/11/2023Thông báo về việc công bố danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Phiên đấu giá thứ hai
18/11/2023Thông báo thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023
18/11/2023Thông báo về việc công bố danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Phiên đấu giá thứ hai