Quy trình đăng ký biển đấu giá :

Bước 1: Lắp biển trúng đấu giá lên 1 xe có ( tầm 3-5 ngay có đăng ký tùy vào nơi đăng ký có nhanh hay chậm)

Bước 2: Làm thủ tục sang tên cho người nữa .

Quy trình này có 2 bước .

 • Bước 1-làm thu hồi đăng ký (3 ngày)
 • Bước 2-làm thu tục sang tên(3 ngày)

Bước 3: Sau khi sang tên người mua biển xong thì làm thu hồi xe cho người khác biển xẽ định danh cho người mua biển sau đó người mua sẽ lắp biển đấy vào xe nào cũng được (3-5 ngày tuy vào nơi đăng ký)

Chú ý không tính thứ 7 và chủ Nhật .

Lưu ý : Điều kiện không mất cọc:

 • Bắt Buộc Phải Đăng Nhập Vào Phòng (1tiếng)
 • Khi Win Phải Vào Thông Tin TK -> Tài Liệu Của Tôi -> Kí Xác Nhận (Trong 2 tiếng khi phiên đấu đó kết thúc)
 • Hotline nào dki với cty hợp danh bắt buộc phải online 24/24

Nhà Mình Lưu Ý :

 • Tiền cọc thì ck công ty hợp danh
 • Tiền trúng còn lại thì ck về cục giao thông sau 15 ngày trúng đấu giá
 • Cá Nhân / a vào tên sẽ dc định danh a có thể nắp đổi sang xe khác mà vẫn biển đó,a ko bán để người khác định danh dc ,a chỉ có thể uỷ quyền công chứng !
 • Tổ Chức : Vào Tên Cty thì sẽ đinh danh vào mã số thuế doanh nghiệp ,nhưng lên lập riêng mỗi cty một biển nếu xác định bán ,vì khi bán là chuyển nhượng cả cty bao gồm biển định danh ,chỉ thay đổi chức năng giám đốc ,và thay đổi tên cty là ok !!!

*Hồ Sơ Người Trúng Đấu Giá Gửi

 • Quyết Định Trúng Đấu Giá
 • CCCD 2 VK + Ck (Ko có Giấy Chứng nhận độc thân )
 • Giấy Đki Kết Hôn Nếu Có VK + Ck
 • Mẫu Chữ Kí Ghi Rõ Họ Tên Người Trúng Đấu Giá !

*Hồ Sơ Người Mua Biển Trúng Đấu Giá

+) Cá Nhân !

 • CCCD 2 VK + Ck (Ko có Giấy Chứng nhận độc thân )
 • iấy Đki Kết Hôn Nếu Có VK + Ck
 • Mẫu Chữ Kí Ghi Rõ Họ Tên Người Vào Tên Biển Đấu Giá .

+) Tổ Chức Công Ty

 • Giấy Phép DKKD
 • CCCD Giám Đốc
 • (Đầu Vào Hợp Đồng Công Chứng Xe 50tr a bc thuế 50tr)
 • Báo Cáo Xg Xuất Hoá Đợn đầu gia ngược lại cho mình (TM- CK) sau đó thu hồi biển để lấy lại hs xác xe mua của cty để dki mới
 • Xuất Hoá Đơn Khi Vào Tên Xe Biển Để Xe Đi Dki

Lưu Ý :Lấy Biển Định Danh

 • Theo hộ khẩu ở đâu thì ra dki ở đó
 • Muốn lấy ở biển ở chỗ người trúng đấu giá thì xin hk k3

Ví dụ:

 • Người Trúng Đấu Giá : Ở Hà Nội
 • Người mua biển : Quảng Ninh

Biển Xe Hà Nội : Lắp Biển Đấu Giá Xe Cỏ xong bán cả biển Cả Xe Cả Biển Về Quảng Ninh ,ra cà vẹt ,anh bán lại xe cho em rồi biển ở lại ,sau đó biển định danh tên anh thì anh ở đâu đăng ký ở đó là được theo địa chỉ thường trú !!

Khách ở tỉnh mua biển HN muốn lắp biển đấu giá tại hà nội !

* xin tạm trú với nơi ở phải trùng nhau ! Khách ở tỉnh mua biển HN muốn lắp biển đấu giá tại hà nội !

Thời Gian Đấu Phiên 1 Tiếng

1) Thời Gian Đấu Phiên 1 Tiếng

*𝐒𝐚́𝐧𝐠

 • 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏: 𝟖𝐡-𝟗𝐡
 • 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟐: 𝟗𝐡𝟏𝟓-𝟏𝟎𝐡𝟏𝟓
 • 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟑: 𝟏𝟎𝐡𝟑𝟎-𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎

*𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮

 • 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏: 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎-𝟏𝟒𝐡𝟑𝟎
 • 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟐: 𝟏𝟓𝐡-𝟏𝟔𝐡