Ngày 23/11, trao đổi với PV VietNamnet, đại diện ng ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, đơn vị đã ban hành Quy chế đấu giá phiên đấu giá thứ hai, dự kiến được tổ chức từ ngày 16/12 tới đây.

Trong quy chế mới này, ng ty đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung mới phù hợp với hoạt động đấu giá trực tuyến biển số ô tô nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia.

Theo đó, người tham gia đấu giá có thể sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản tham gia đấu giá và dùng song song cùng mã định danh (Căn cước ng dân của cá nhân hoặc Mã số thuế của doanh nghiệp).

Thời gian của mỗi cuộc đấu giá biển số sẽ được rút ngắn còn 30 phút

Thêm vào đó, thời gian của một cuộc đấu giá cũng thay đổi, giảm từ 60 phút xuống còn 30 phút. “Việc thay đổi thời gian nhằm phù hợp với tình hình thực tế tổ chức cuộc đấu giá, giúp tiết kiệm thời gian cho người tham gia đấu giá”, đại diện ng ty đấu giá nói.

Phương án đăng niêm yết biển số cũng thay đổi, việc niêm yết danh sách biển số sẽ bao gồm: Danh sách dự kiến và danh sách chính thức.

Danh sách dự kiến bao gồm các biển số dự kiến đưa ra đấu giá để khách hàng lựa chọn đăng ký tham gia. Trước 5 ngày biển số được đưa ra đấu giá chính thức, ng ty niêm yết danh sách chính thức dựa trên các biển số mà khách hàng đã đăng ký tham gia.

Thời gian để khách hàng trúng đấu giá xác nhận “Biên bản trúng đấu giá” cũng thay đổi

Các biển số trong danh sách dự kiến còn lại chưa có lựa chọn, khách hàng tiếp tục được lựa chọn đăng ký tham gia đến trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá 3 ngày.

Cũng theo đại diện ng ty đấu giá, quy định về trường hợp hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có 1 người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá thì biển số xe đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó. Người trúng đấu giá trong trường hợp này, sẽ nhận được thông báo và biên bản trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá theo thông báo đã niêm yết. Người trúng vào xác nhận biên bản trong 120 phút kể từ sau thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.

Thời gian để khách hàng trúng đấu giá xác nhận “Biên bản trúng đấu giá” cũng thay đổi. Thêm vào đó, quy định thêm, hướng dẫn người trúng đấu giá cách thực hiện việc xác nhận lại biên bản trong trường hợp “bất khả kháng” không thể xác nhận biên bản trong 120 phút.