Phiên đấu giá biển số ô tô chiều ngày 3/1 kết thúc chỉ có 2 biển số được chốt giá tiền tỷ. Đứng sau biển số đẹp 26A – 199.99 của Sơn La giá 1,4 tỷ đồng là biển số 30K-899.89 của TP Hà Nội trúng giá 1,055 tỷ đồng.

Ngoài hai biển số nói trên, các biển số còn lại được chốt giá cao là: 30K – 799.79 trúng giá 710 triệu đồng; 30K – 999.69 giá 560 triệu đồng; 34A – 788.88 của Hải Dương giá 525 triệu đồng; hai biển 30K – 959.59 và 30K – 999.91 đồng giá 495 triệu đồng; biển 51L – 338.88 của TP HCM giá 445 triệu đồng; 30K – 991.99 giá 380 triệu đồng…

Đấu giá biển số chiều 3/1: Biển số đẹp của Sơn La giá cao nhất 1,4 tỷ đồng. 

Một loạt biển số ưa nhìn giá dưới 300 triệu đồng như: biển 30L – 116.68 của Hà Nội (250 triệu đồng); 51L – 090.90 của TP HCM (255 triệu đồng); 30K – 999.83 của Hà Nội (225 triệu đồng); 51L – 117.77 của TP HCM (265 triệu đồng); 30K – 896.69 (245 triệu đồng); 30K – 878.78 (250 triệu đồng); 30K – 836.66 (205 triệu đồng); 51L – 189.99 (255 triệu đồng)…

Top biển số giá trên dưới 100 triệu đồng, gồm: 30K – 739.99 (135 triệu đồng); 88C – 279.79 (115 triệu đồng); 51L – 090.09 (100 triệu đồng); 51L – 391.39 (110 triệu đồng); 30L – 007.07 (95 triệu đồng)…

Ngày mai, 7.000 tiếp tục lên sàn đấu giá trực tuyến. Điểm qua một số biển đẹp đáng chú ý trong phiên đấu ngày mai như: 14A-888.88; 62A-399.99; 93A-444.44; 30L-066.66; 47A-688.86; 51L-199.99; 61K-366.88; 30L-099.99; 28A-229.79;…

Theo quy chế đấu giá mới, phiên đấu biển số xe trong đợt 2, thời gian của một cuộc đấu giá đã có điều chỉnh, giảm từ 60 phút còn 30 phút. Người tham gia đấu giá có thể sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản tham gia đấu giá, có thể sử dụng song song mã số căn cước công dân và mã số thuế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, biển số được chuyển nhượng cho người đó.