Dự kiến giảm thời gian đấu giá biển số ô tô từ 60 xuống 30 phút

🆘 🆘 🆘 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐒𝐎̂́ Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 Đ𝐀́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐒𝐔̛̉𝐀 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐐𝐔𝐘 𝐂𝐇𝐄̂́ Đ𝐀̂́𝐔 𝐆𝐈𝐀́ 𝐁𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝐗𝐄 𝐎̂ 𝐓𝐎̂
🔰 Theo dự thảo về sửa đổi Quy chế đấu giá biển số ô tô của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, một số quy chế mới trong đấu giá trực tuyến biển số ô tô sẽ được ban hành và áp dụng để phù hợp với tình hình đấu giá thực tế.
Cụ thể như sau:
✅Thời gian mỗi phiên đấu giá biển số xe ô tô giảm từ 60p xuống còn 30 phút.
✅ Thêm số điện thoại chính chủ để đăng ký tài khoản tham gia đấu giá
✅ Quy định rõ ràng về thời hạn sửa đổi thông tin cá nhân trước, trong và sau đấu giá
✅ Thống nhất thủ tục sau đấu giá cho khách hàng khi biển số đưa ra chi có 1 người tham gia đấu giá và đủ điều kiện chuyển nhượng.
✅ Quy định mới về thời gian xác nhận biên bản trúng đấu giá
👉 Chi tiết xem tại: https://dantri.com.vn/xa-hoi/du-kien-giam-thoi-gian-dau-gia-bien-so-o-to-tu-60-xuong-30-phut-20231117140517814.htm?fbclid=IwAR2l4WBeqjI-vcGe-JXkvV95krb5ez4QvonMWZvfgfyMctFle0A-tUlQzoY

Nhập mật khẩu

Hoặc

Liên hệ Admin

Xác nhận chủ nhân cho biển số

(Để người khác có thể liên hệ bạn mua lại)

Lưu ý: Hãy xác nhận nếu bạn thực sự là chủ nhân của biển số này. Nếu phát hiện sai chúng tôi sẽ khóa số điện thoại của bạn khỏi hệ thống.

Đăng ký mua

  *** biensodep cam kết chỉ sử dụng thông tin liên hệ này nhằm mục đích hỗ trợ quý khách tìm được người mua

  Hủy

  Biển số
  Thời gian mở đăng ký
  Thời gian kết thúc đăng ký
  Thời gian bắt đầu đấu giá
  Thời gian kết thúc đấu giá
  Đã copy !
  Quay về trang chủ

  Đăng ký biển

   x

   ĐỊNH GIÁ BIỂN SỐ XE

   Biensoxe.com.vn mang đến cho bạn kho dữ liệu biển số xe phục vụ việc chia sẻ thông tin, phân tích ý nghĩa biển số xe của bạn đang sử dụng một cách chính xác.

   Gợi ý: 45678 , 66886, 19179, 7979…