Kết quả đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến ngày 23/12: Hàng loạt biển số “VIP” lên sàn

Ngày 23/12, ng ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) và Bộ ng an sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số xe ô tô với 10 khung giờ kéo dài từ 8h00 đến 17h00.

Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 23/12 có sự góp mặt của 7.000 chiếc biển, được chia làm 10 khung giờ đấu giá gồm 8h00 – 8h30, 8h45 – 9h15, 9h30 – 10h00, 10h15 – 10h45, 11h00 – 11h30, 13h30 – 14h00, 14h15 – 14h45, 15h00 – 15h30, 15h45 – 16h15 và 16h30 – 17h00.

Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 23/12, được cập nhật theo từng khung giờ.

Khung 8h00 – 8h30

Khung giờ 8h00 – 8h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/12 ghi nhận:

 • 16/700 biển số được đấu giá thành ng, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 10 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 72A – 777.77 (Bà Rịa – Vũng Tàu) với 6,85 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xe con 72A – 777.77 6.850.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.68 745.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.99 495.000.000 đ
Tỉnh Thừa Thiên Huế Xe con 75A – 339.39 60.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 896.98 70.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 689.88 220.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A – 666.62 195.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A – 236.66 160.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe tải 61C – 566.66 275.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K – 215.55 45.000.000 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A – 399.66 75.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K – 266.68 290.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L – 188.99 135.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A – 698.88 100.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.69 150.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A – 711.11 55.000.000 đ

Khung 8h45 – 9h15

Khung giờ 8h45 – 9h15 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/12 ghi nhận:

 • 24/700 biển số được đấu giá thành ng, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 16 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K – 699.99 (Hà Nội) với 6,55 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A – 698.99 125.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe tải 51D – 969.69 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A – 233.66 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 699.99 6.550.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.86 1.245.000.000 đ
Tỉnh Quảng Bình Xe con 73A – 322.22 185.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A – 669.99 380.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L – 055.55 405.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A – 233.33 130.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A – 255.55 200.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 777.99 295.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe tải 98C – 333.33 700.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 688.98 240.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K – 239.99 160.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L – 079.79 300.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 833.88 440.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A – 856.65 50.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 688.66 530.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe tải 51D – 968.68 105.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 688.26 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 688.33 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 690.69 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.38 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.26 100.000.000 đ

Khung 9h30 – 10h00

Khung giờ 9h30 – 10h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/12 ghi nhận:

 • 19/700 biển số được đấu giá thành ng, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 9 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 72C – 222.22 (Bà Rịa – Vũng Tùng) với 1,43 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 689.96 60.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xe tải 72C – 222.22 1.430.000.000 đ
Tỉnh Gia Lai Xe con 81A – 399.99 715.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 622.22 580.000.000 đ
Tỉnh Lào Cai Xe con 24A – 266.68 140.000.000 đ
Tỉnh Sóc Trăng Xe con 83A – 168.88 80.000.000 đ
Tỉnh Tây Ninh Xe con 70A – 488.88 105.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 838.39 315.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L – 258.58 50.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.83 215.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A – 868.98 60.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 819.77 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30L – 161.66 110.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36K – 006.66 55.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K – 236.86 50.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L – 051.51 75.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe tải 29K – 119.99 175.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.95 45.000.000 đ

Khung 10h15 – 10h45

Khung giờ 10h15 – 10h45 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/12 ghi nhận:

 • 15/700 biển số được đấu giá thành ng, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 6 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K – 686.88 (Hà Nội) với 1,195 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36K – 006.68 50.000.000 đ
Tỉnh Thừa Thiên Huế Xe con 75A – 339.79 60.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36K – 007.89 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.56 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.33 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 866.26 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K – 686.88 1.195.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A – 234.56 390.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A – 699.99 830.000.000 đ
Tỉnh Hưng Yên Xe con 89A – 455.55 135.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe tải 61C – 555.55 600.000.000 đ
Tỉnh Tây Ninh Xe con 70A – 489.99 45.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A – 866.99 160.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xe con 72A – 777.72 75.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L – 055.66 40.000.000 đ

Khung 11h00 – 11h30

Khung giờ 11h00 – 11h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/12 ghi nhận:

 • 26/500 biển số được đấu giá thành ng, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 15 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 51K – 993.99 (TP.HCM) với 590 triệu đồng.

(Chưa ng bố kết quả)z

Nhập mật khẩu

Hoặc

Liên hệ Admin

Xác nhận chủ nhân cho biển số

(Để người khác có thể liên hệ bạn mua lại)

Lưu ý: Hãy xác nhận nếu bạn thực sự là chủ nhân của biển số này. Nếu phát hiện sai chúng tôi sẽ khóa số điện thoại của bạn khỏi hệ thống.

Đăng ký mua

  *** biensodep cam kết chỉ sử dụng thông tin liên hệ này nhằm mục đích hỗ trợ quý khách tìm được người mua

  Hủy

  Biển số
  Thời gian mở đăng ký
  Thời gian kết thúc đăng ký
  Thời gian bắt đầu đấu giá
  Thời gian kết thúc đấu giá
  Đã copy !
  Quay về trang chủ

  Đăng ký biển

   x

   ĐỊNH GIÁ BIỂN SỐ XE

   Biensoxe.com.vn mang đến cho bạn kho dữ liệu biển số xe phục vụ việc chia sẻ thông tin, phân tích ý nghĩa biển số xe của bạn đang sử dụng một cách chính xác.

   Gợi ý: 45678 , 66886, 19179, 7979…